Zorg applicatie geeft verpleegkundigen in
Amphia ziekenhuis meer tijd voor échte zorg

Blog - 4 minuten leestijd

Dat efficiënter werken in de zorg belangrijker is dan ooit, weten we inmiddels allemaal. Met slimme technologische ontwikkelingen in de zorg zijn verbeteringen te realiseren, waar soms al zo lang op gehoopt wordt. Veel processen zijn onnodig omslachtig, en de frustraties groot. Juist ervaringen vanuit zorgmedewerkers, zijn zeer nuttig in het realiseren van succesvolle innovaties. 

Dat bleek ook het geval bij de Stoplicht app, een zorg applicatie die transfers van ziekenhuiszorg naar thuiszorg versnelt, doordat het de thuiszorgcapaciteit inzichtelijk maakt. Door de flinke tijdsbesparing die dit oplevert, is er meer tijd voor de patiënten. 

De Stoplicht app is ontstaan uit een samenwerking van Amphia ziekenhuis in Breda met diverse thuiszorgorganisaties en E-sites als digitale partner. Inmiddels wordt de Stoplicht app door steeds meer zorgorganisaties gebruikt en is de zorg applicatie ook toegankelijk gemaakt voor huisartsen. Een trotsmakend succes, in een noodzakelijk streven om efficiënter werken in de zorg mogelijk te maken. 

We vroegen teamleidinggevende Transferpunt Elly Romme om met ons eens stil te staan bij de impact van de app op de werkprocessen van haar team en de verpleegkundigen in het Amphia ziekenhuis. Wat levert het gebruik van deze zorg app nou werkelijk op? En hoe kan de implementatie van technologische ontwikkelingen in de zorg verder bevorderd worden?

technologie in de thuiszorg

Efficiënter werken in de zorg in het belang van patiënten

“Patiënten die na een opname in het ziekenhuis thuis nog zorg nodig hebben, zijn soms langer in het ziekenhuis dan nodig”, vertelt Elly ons om de aanleiding van het project te verduidelijken. “Een verpleegkundige zoekt de juiste plek en oplossing voor de patiënt, maar is soms veel tijd kwijt aan het regelen van de zogenoemde doorstroom-zorg. Te veel tijd. Tijd die we liever aan patiënten besteden”. 

De noodzaak voor verbetering in dit proces was groot. Elly: “Voorheen zocht de verpleegkundige voor elke patiënt contact met verschillende thuiszorgorganisaties om te achterhalen of er beschikbaarheid was om de juiste zorg te leveren. Wijkverpleegkundigen werden daarvoor telkens gestoord terwijl zij met cliënten bezig waren. De informatie over de beschikbaarheid werd vervolgens wel geregistreerd op een webpagina, maar hier zat soms vertraging in. Het gevolg? De wijkverpleegkundige werd onnodig nog steeds lastig gevallen met aanvragen. En bellers kregen telkens weer ‘nee’ te horen. Erg frustrerend dus.”

Zorgprocessen vereenvoudigen en versnellen

Het resultaat werd een app voor wijkverpleegkundigen en een dashboard; een digitale tool die de capaciteit binnen de zorgteams van de thuiszorg direct inzichtelijk maakt. “Het transferproces van ziekenhuispatiënten naar de thuiszorg vereenvoudigt en versnelt hierdoor aanzienlijk”, zegt Elly. Die vervolgens toelicht hoe de app precies werkt in de praktijk:

“De verpleging in het ziekenhuis ziet op het dashboard in een oogopslag welk dagdeel een thuiszorgorganisatie op groen (beschikbaar), oranje (in overleg) of rood (niet beschikbaar) staat. Er kan dus meteen gebeld worden met de juiste organisatie. Niet meer bladeren in een map om te zoeken naar contactgegevens, en geen onnodige telefoontjes meer. 

Dat actuele inzicht in het dashboard wordt gerealiseerd, doordat de wijkverpleging van elke aangesloten thuiszorgorganisatie in de app met stoplichtkleuren de status van het team doorgeeft. Doordat de app en het dashboard met elkaar verbonden zijn en data automatisch wordt verwerkt, is het dashboard-overzicht altijd actueel.”

Wat levert de Stoplicht app de transferafdeling op?

Elly: “Het is een hele waardevolle app voor ons. We werken meer en veel beter samen met de thuiszorgorganisaties. We zijn in staat efficiënter te werken en duidelijk, snel en transparant te communiceren. Het profijt wordt nog veel groter nu ook huisartsen, maar mogelijk straks ook andere zorgorganisaties zoals revalidatiecentra, werken met de Stoplicht app. Dit zorgt voor meer transparantie, tijdsbesparing en kostenbesparing. En het allerbelangrijkste: patiënten krijgen sneller de juiste zorg.” 

innovatie ziekenhuis

Projecten als Stoplicht app katalysator voor andere innovaties

“De Stoplicht app is een katalysator voor andere innovatieprojecten”, zegt Elly. “De hele nazorg proberen we te stroomlijnen. Daarvoor zitten we met veel verschillende disciplines aan tafel. Dat zorgt ervoor dat er allerlei uitdagingen en ideeën naar boven komen. Daar denken we dan samen over na. Regelmatig overleggen is dus heel fijn, het bevordert de samenwerking.

Zo werken we nu vanuit de spoedeisende hulp bijvoorbeeld ook met het Stoplicht dashboard. Daarmee wordt sneller zorg geregeld voor iemand die niet opgenomen hoeft te worden in het ziekenhuis, maar wel thuiszorg nodig heeft. En dat zorgt er weer voor dat er sneller plek is voor patiënten die wel opgenomen moeten worden. Bedden zijn schaars en dus is efficiëntie van groot belang. 

Elly voegt hier afsluitend aan toe: “We hebben elkaar hard nodig. Hoe meer we samenwerken met verschillende disciplines, hoe beter we in staat zijn de zorg na opname goed in te richten. Bij projecten als de Stoplicht app is het effect direct zichtbaar. En dat werkt! Dit zorgt voor meer begrip en versnelt innovaties.”